Klaslokaalbingo

opvoeden

Mijn collegaopvoeders zich zorgen maken over de hoeveelheid impulsen die onze jeugd tegenwoordig moet verwerken. Tegelijkertijd klaagt mijn jongste dochter over verveling op school. Gisteren hebben we gewerkt aan een tegenmaatregel; het spel klaslokaalbingo.

De regels zijn al volgt :

  • Stap 1: Kies een saaie les. Saaiheid is voor een leerling vaak een gevoel, maar wordt wel door de leraar bereikt met een speciale techniek. Dit is het didactische principe herhaling en vormt de basis van het spel.
  • Stap 2: Identificeer een aantal karakteristieke uitdrukkingen van de docent. Als je goed oplet in een saaie les zul je merken dat een docent vaak dezelfde zinnen gebruikt. Deze kunnen gerelateerd zijn aan de stof, maar ook aan specifieke leraar/leering interacties. Sommige zinnen zijn tamelijk gewoon, maar andere zijn behoorlijk extreem. Dit zijn de stokpaardjes. Verzamel een aantal van deze zinnen en noteer ze op aparte blaadjes. Voor klaslokaalbingo is een twintigtal uitdrukkingen nodig.
  • Stap 3: Maak de klaslokaal bingo kaarten. Dit is een echt knutselwerkje, dat je onopvallend kunt uitvoeren in een les waar je in groepjes moet werken. Iedere zin schrijf je op een aparte kaart. Schud vervolgens de gemaakte kaarten en leg ze op een stapel. Pak de bovenste helft van de kaarten en schrijf de zinnen over op een apart blaadje. Zo heb je de eerste de is bingokaart gemaakt. Schud vervolgens de kaarten opnieuw en maak net zoveel bingokaarten als er spelers meedoen aan het spel.
  • Stap 4: Speel het bingo. Luister aandachting naar de leerkracht. Zodra hij één van vastgestelde zinnen gebruikt streep je hem af op de bingokaart. De leerling die als eerste alle zinnen op zijn blaadje doorgestreept heeft is de winnaar. Hij kan het met een van te voren afgesproken signaal aan zijn medewerkers laten weten (Het roepen van bingo wordt niet geadviseerd).

Mocht je denken dat de leerling hiermee zijn tijd verdoet in plaats van op te letten dan heb je gelijk. Toch kan hij in zijn latere leven veel plezier hebben van dit spel bij lange vergaderingen.

de afbeelding komt uit uit de verzameling van de Toronto Public Library

Volgende