De poppetjes

lokale politiek

Onderstaande tekst begon als een bericht in de facebook groep Culemborg Politiek

Nog één keer over de poppetjes. Op dit moment bestaat het college uit vier wethouders en ze hebben alle vier een 90% dienstverband. Iedere wethouder is voorgedragen door één partij.

In een ideale wereld zouden de wethouders bij het raadsprogramma gezocht zijn. De voorkeur zou uitgaan naar kandidaten die onafhankelijk zijn geweest van een partij. Misschien zouden drie wethouders wel voldoende zijn. Het bespaarde geld zou gebruikt kunnen worden voor onderzoek en begeleiding van de nieuwe processen. Dit had goed gepast bij het idee van een raadsprogramma.

Toch is het anders gegaan. Dit komt omdat drie partijen (GL, CvNU en D66) al voor de verkiezingen hebben aangegeven wie hun wethouderskandidaat zou zijn. Aan deze belofte zitten ze nu vast en zo hebben ze minder bewegingsruimte bij de onderhandelingen.

Ik ben benieuwd hoe deze partijen het volgende keer gaan doen. Gaan ze dan weer met een wethouder de verkiezingen in?

Een van de reacties duidde de rol van het CDA als volgt:

Tja, en om het CDA maar vast te pinnen hebben die de 4e mogen leveren zodat deze coalitie de meerderheid zou houden. Zwak.

Waarop ik antwoorde:

De positie van de wethouder van de CDA lijkt de ene kant wat zwakker. Hij moest mee doen aan een soort verkiezing tov een kandidaat van de ChristenUnie. Daar gaat toch de impliciete boodschap vanuit dat hij indien dat nodig gevonden wordt hij ingewisseld kan worden. Aan de andere kant heeft hij ook een voordeel. Hij komt van buiten en is gepresenteerd als een kandidaat die bij het raadsprogramma is gezocht. Dat geeft hem de vrijheid om zich wat onafhankelijk op te stellen en zo wethouder voor iedereen te worden.

Vervolgens wordt er veel letters verspilt met de voor en tegen de VVD zijn. Uiteindelijk meld Conny de Laat van Groen Links zich, zodat ik haar de vraag concreet kan stellen.

Hoi Conny, nu je toch op dit hoekje van facebook bent. Ik stel hierboven dat een wethouder, die door één partij wordt voorgedragen voor de verkiezingen, moeilijker een wethouder voor alle partijen kan zijn bij het uitvoeren van een raadsakkoord (hij moet immers ook de verkiezingsuitslag recht doen). Een partij die bij de volgende verkiezingen inzet op een raadsakkoord zou daarom eigenlijk geen wethouder moeten aanwijzen. Ik ben benieuwd wat GL hier van vindt. (Maar misschien kan je hier nog geen antwoord op geven omdat GL de evaluatie nog niet gedaan heeft).

Conny de laat accepteert de uitweg van de evaluatie, en licht toe:

Inderdaad moeten we als GroenLinks het proces nog evalueren. Bij een raadsbreed akkoord met 7 fracties zijn niet alle partijen vertegenwoordigd in het college. De vier wethouders voeren gezamenlijk het programma uit namens alle partijen die het akkoord hebben ondertekend. Om het dualisme tussen wethouders en raad te borgen, zijn onderling heldere afspraken gemaakt die ook in het raadsprogramma zijn vastgelegd. Ik heb hierover meer dan eens mooie gesprekken mogen voeren, oa met Daniel Jumelet (CU).

Waarop ik de discussie langzaam aan naar het volgende onderwerp laat rollen:

Conny de Laat Succes met de evaluatie. Dit gaat richting een volgende discussie n.l. de verhouding coalitie en gedoog partijen. Maar dat is dan weer voor een volgende post.

Conny wil de volgende post niet afwachten (stel je voor dat de term gedoogpartij blijft hangen).

Voor mij zijn er 7 partijen die gaan voor een ambitieus programma waarin we ruimte creëren voor de stad. En is dus geen sprake van coalitie- & gedoogpartijen. Wel zijn en blijven er natuurlijk verschillen tussen partijen. Ik hoop echt dat jij het ook anders gaat zien!

Wordt vervolgt.

Vorige Volgende